Štefan Kočiš - Dolnja Pulja

muzičar, pedagog i komponist

Dužina: 174 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon Kodnar


Otac, ja bi rado imal jedan instrumenat
I mene su par puti kanili ustriljit
Predsjednik Ujedinjenih narodov je pisao našemu dirigentu
Senek smo pokusili kakovu novu metodu va podučavanju
A ča to stoji? ... Bog plati!


Štefan Kočiš, sin od dvoje dice Stefana i Franziske Kočiš, je rodjen 12. decembra 1930. ljeta. Jur kot mali dičak je kazao velik interes prema muziki, tako se je rano odcrtao smjer njegove buduće karijere kot muzičar, muzički pedagog i komponist. Danas je jedan od najznamenitijih muzičarov i komponistov u Gradišću. U intervjuu govori o svojem ditinstvu za vrime Drugoga svitskoga boja, o veliki zborni turneja i o svojem odnosu prema crikvenoj muziki.MaterijalProjekt Gradišćanskoga društva za istraživanje

Logo BFG

podupirano od

Logo BKA

u kooperaciji s

Logo noviglas